top of page
Underteckna ett kontrakt

Villkor & Policys

Fästpunkt 1
Webbplatsvillkor

1. WEBBPLATSENS VILLKOR
 

Denna webbplats ägs och drivs av Déus Long Stay.

Dessa användarvillkor gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att besöka, använda och ha åtkomst till webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen. Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

2. ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDARVILLKOR

För att förbättra din användning av denna webbplats kan Déus Long Stay komma att göra ändringar.

Déus Long Stay förbehåller sig rätten att utan föregående upplysning göra förbättringar, förändringar, tillägg eller ta bort information från webbplatsen.

Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i dessa användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats, accepterar du ändringarna.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll på webbplatsen ägs, om inte annat anges, av Déus Long Stay.

Webbplatsens innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges inte vid något tillfälle rätt att använda webbplatsens innehåll på annat sätt än i enlighet med användarvillkoren.

När inte annat anges kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbplatsen Déus Long Stay föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729).

Även användandet av varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen förutsätter Déus Long Stay eller i förekommande fall annan berörd rättighetsinnehavares föregående skriftliga godkännande.

Déus Long Stay godkänner ej spindling (sk crawling) av siten.

4. ANSVARSBEGRÄNSNING

Déus Long Stay lämnar inga garantier i fråga om webbplatsens funktion eller tillgänglighet.

Inte heller garanterar Déus Long Stay att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig.

Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen.

Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

4. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi värnar om att skydda dig och dina personliga uppgifter och tar vårt ansvar på största allvar. Déus Long Stay behandlar endast personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. För mer information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter samt beskrivning av din rätt att granska, ändra och radera dina personuppgifter, läs vår Integritetspolicy.

5. SÄKERHET PÅ WEBBPLATSEN

Information om dina kredit- eller betalkortsnummer, giltighetstid samt faktura- och leveransadresser som du tillhandahåller i samband med transaktioner kan komma att användas. Antingen av Déus Long Stay eller av andra på våra vägnar, för att behandla transaktionen. Informationen kommer att sparas på en säker server och vara krypterad och kan komma att användas av oss för att underlätta och personifiera framtida transaktioner med dig. 

Även om Déus Long Stay vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten för informationen som du lämnar ut när du är uppkopplad.

bottom of page